Fælles grav- og mindesten for Gunnar Bruun Jensen og Otto Raarup
Fælles grav- og mindesten for Gunnar Bruun Jensen og Otto Raarup på Assistens Kirkegård. Claus Thøgersen fot.

Fælles grav- og mindesten for Gunnar Bruun Jensen og Otto Raarup, Assistens Kirkegård

Litra AF, 299-300

Gunnar Bruun Jensen (1925-1944) arbejdede ved DSB. Han rejste til København på grund af Gestapos interesse for ham i Odense. Han blev i sommeren 1944 tilknyttet BOPA. Sammen med sin ven Otto Raarup blev han kendt for en spektakulær flugt fra Gestapo. De blev kaldt ”Fynboerne”. De to venners død blev ikke mindre spektakulær, idet de blev skudt af Hipo ud for Illum den 23. december 1944.

Mindesten for Otto Raarup og Gynnar Bruun Jensen
I juli 1945 blev der afsløret en mindesten for de to unge mænd, Otto Raarup og Gunnar Bruun Jensen, blev myrdet på åben gade i København. Mindestenen blev placeret på fællesgraven på Assistens Kirkegården i Odense. Her ses en af deres kammerater fra modstandsbevægelsen ved mindestenen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadarkivet)..

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk