Kildebank: Breve

Indholdsfortegnelse

For de danske fanger i koncentrationslejrene var det muligt at sende og modtage post fra slægtninge og venner. Alle korrespondancer skulle dog være på tysk, så lejrledelsen kunne tjekke, hvilke informationer der kom ind og ud af lejren. Brevene måtte ikke indeholde personlige beskeder. Men fangerne fandt alligevel på kreative måder at få beskeder videre til deres pårørende. Den strenge brevcensur i lejrene gjorde, at fangerne kun måtte skrive to breve og modtage to om måneden. Hvert brev skulle være på tysk og højest være på 15 linjers længde på en fortrykt blanket, der ikke måtte indeholde negativ omtale af forholdene.
Brevene var ofte skrevet på ubehjælpsomt tysk. De havde mest til hensigt at indgyde håb hos de kære hjemme i Danmark – og at videregive nogle praktiske beskeder, f. eks. om, hvordan man skulle løse nogle af hverdagens små udfordringer, og så indeholder brevene ofte nogle ønsker om at få sendt cigaretter, tøj, marmelade, fedt, sukker mv. af sted til lejren med Røde Kors.

Adriansen, Ivan

Afsender Ivan Adriansen til sin mor. Odense Arrest. 14. oktober 1943

Kære Moder og Søskende
Jeg er kommet i Fængsel, men det har i vel faaet af vide, hvorfor det skal vi ikke spekulere paa for jeg har det efter Forholdene godt. Jeg kom jeg kan oplyse at det er under tysk forplejning i Albanigade. Den første Dag var det under dansk, jeg haaber at i har det godt. Randi og Pia har det vel godt vad har de sagt til at jeg ikke kom hjem det kan godt være at i vil blive afhørt af det tyske Politi maaske er det sket naar i faar mit Brev, men de er flinke nok dem jeg har forhør hos, saa nu har jeg kun at vente paa min dom hvornår den falder ved jeg ikke, men jeg regner med at kunde skrive det til jer. Jeg vil gerne have at du sender mig en Kam, Tandbørsten og et pr. Sokker. Samt noget skrivepapir med tilbehør hvordan gaar de med Jonnas Dreng er han stadig Sund og Rask men medens jeg husker det vil du saa ikke nok aflever den Bog jeg har laant hos Johannes.
Hvis der er kommet Breve fra Bogforlaget om at der skal betales, kunde du saa ikke køre ud til Rejsenseinspektør Stiernø Drevsensvej 7 II og sige til ham som det er og gaa en Ordning med ham hvis det kan lade sig gøre det skal være om Aftenen du tager derud for eller er han ikke hjemme, ved du Hvornaar Drengen skal døbes.
De tyske Soldater der er her, er vældig flinke, men jeg tror at nogle af dem er yngre end mig selv. Jeg kan gaa i Seng næsten naar det paser mig og jeg staar først op efter de andre Fanger dem der er under dansk politi opsyn der er saa vidt jeg ved 5 foruden mig selv. Jeg skal prøve om jeg kan faa lov til et tørt Rugbrød et Krus Kaffe en klump Smør og en stump Pølse. Husk tændstikker det maa godt være Tobak for jeg har pibe med nu vil jeg slutte denne gang men husk at sende besked saa hurtigt du kan du kan bare aflevere det herude. Hils nu dem Alle jeg kender og vær nu rolig
Husk at sende nogle Blade med. Farvel hav det godt. Ivan

Afsender Ivan Adriansen til sin mor. Sachsenhausen. Den 21. december 1944

Kære Moder
Ja nu da jeg skriver dette Brev er der kun en Uge til Jul og jeg ønsker jer alle en god Jul. Den bliver forhaabelig ogsaa god for mig nu da jeg faar det dejlige røde kors Pakke. Hvordan går det derhjemme? Har du godt arbejdet nu og hvordan gaar det med dine Ben? Har du nyt fra Leon og Flemming? Connie og Steen er vel begge raske og store. Jeg haaber at faa Brev til Jul. De bedste Hilsener til jer alle og jeg ønsker alle et godt Nytår.
Ivan

Afsender Moderen til Ivan Adriansen. Buchenwald. Den 1. marts.1945 (brevet kom retur)

Kære Ivan
Tak for det sidste brev, som jeg modtog et par dage efter din fødselsdag – men kære Ivan, du skriver slet ikke, hvor langt du har modtaget mine forskellige breve og julepakken, har du fået det her? Jeg har sendt et brev, som jeg forventede, at du skulle komme omkring din fødselsdag; svar venligst på dette. Jeg håber du er konstant i godt humør og sund; vi har det godt alle sammen. Stå og Connie sender store; Connie kan virkelig chatte og tale, det kan jeg forsikre dig om. Kate arbejder i øjeblikket på Odense Omnibus-kontor, men de får ikke så meget i løn; hun er kun på Kontor kl. 10-16. I julen fik jeg et postkort fra Leon; senere hørte jeg ikke noget; men han klarer sig bestemt godt. Pia bestod eksamen med meget smukke karakterer; de starter den 1. april. Randi skal først begynde fra skolen næste morgen, men du er derhjemme. Carl, Ella og drengene har det godt; Margit er kun lige fyldt 17 år; Hun begynder på sin tredje årsundervisning. Carl Emil er på Petersens hjemmekontor, ellers blev han adskilt; men Petersen var nødvendig for at sende en budbringer efter ham; det var umuligt for ham at krige med andre. I mit sidste brev har jeg måske fortalt dig, at Huus har solgt forretningen, men han er endnu ikke begyndt på noget nyt. Nu er vinteren heldigvis snart forbi; det klemmer meget med brændstof; vi har brændt vores koks – og nu håber vi på forårets tidlige ankomst – og den venlighed, der følger med den! Kære hilsner – farvel, hvis ikke før, så til sommeren.

Hansen, Harry Otto

Afsender Harry Otto Hansen, Frøslevlejren, til Silvia Hansen i begyndelsen af december 1944

Kære Kone og Børn
Jeg er kommen godt her til Frøslev d. 2/12 Kl. 9.30. Jeg har det udmærket. Haaber det samme om Jer. Jeg vil godt have sendt Følgende. 4 Par Sokker, 2 Skjorter, 2 Underbukser, 2 Trøjer, min blaa Frakke, Vanter, Gummistøvler, ikke mit Uhr men Barbersager og Creme, Barberblade. Du maa ikke sende noget spiseligt. Af Tobak maa jeg faa 90 Cigaretter eller 2 Pk. Tobak og husk min Pibe. Du kan gaa paa Værftet og faa noget Tøj, et Halstørklæde, en Kam og en Vest.
Vi faar god og rigelig Mad. Arbejdstiden her er fra 8-12 og fra 2-17, så det gaar nok
Mange kærlige Hilsener til Familien
Fra Harry

Afsender Harry Otto Hansen, Frøslevlejren, til Silvia Hansen i begyndelsen af januar 1945

Kære Ven.
Tak for dit Brev jeg har modtaget d 29/12, – det blev jeg glad for, jeg haaber i har haft en god Jul og modtaget Kortene. Jeg har haft en god Jul. Vi fik Flæskesteg m Rødkaal og Æblekage. Saa fik vi en Gave fra Røde Kors med følgende i: 6 Æbler, en Dåse Bolcher, 2 Pk. Cigaretter. 1 Æske Cerutter det var jo dejligt og velkomment. Jeg har faaet et Brev fra Aabenraa det var pænt af dem at skrive til mig —jeg har ikke faaet Brev fra dig men det kommer vel nok, naar det er Tiden. I har vel været en tur i Svendborg i Julen og til Juletræ. Er mine Træskostøvler kommen fra Far og du har vel dit Arbejde endnu. Hvis du kan faa Raad må du gerne købe mig et par Sko da dem jeg har hernede ikke kan bruges til pænt Brug mere, og hvis jeg kan faa et par Hjemmesko vil jeg gerne have dem herned. Naar du sender Pakke vil jeg gerne have et Slips og en pakke Tændstikker og 3 Arbejdslommetørklæder. Hvis det kniber med Cigaretter kan du jo gaa om til Amerikan. Haaber du og Børnene er ved godt Mod og Helbred. Jeg har det glimrende. Send Pakke naar du kan.

Hilsen og gensyn
Harry

Brev fra Sylvia Hansen til Harry Otto Hansen i Frøslevlejren. Afsendt fra Odense 19. december, men afsendt retur fra Faarhus til Odense den 4. januar 1945

Kære Far!
Tak for dir Brev, modtaget 18. Decbr.; det glæder os meget, at du har det godt, vi har det godt allesammen. Jeg har sendt Pakke med ønskede Indhold og 90 Cigaretter, jeg fik på Værftet. Vi holder Jul hos Far og Mor i Svendborg, jeg skal hilse, vi var dér den 3. Børnene taler om dig hver Dag, de længes efter Far skal komme hjem. Jeg uddelte Julesnaps i Søndags. Jeg har faaet Slagtermad fra Faster Mille, de er mægtig flinke mod os; vi lider ingen Nød og jeg beholder mit Arbejde. Jeg har faaet Huslejen paa Socialkontoret.
Nu vil jeg ønske dig en god Jul, haaber snart at høre fra dig, at du har modtaget Pakken.

Afsender Harry Hansen, Ramlösa i Sverige, til Silvia Hansen den 25. april 1945

Kære Elskede, 

– som du vel har faaet at vide er vi kommen her til Sverige og har det glimrende.

Du skulle se en storslaaet modtagelse vi fik i Sønderjylland — der talte jeg med Hansen og i Odense med Olufs Søster. Vi har det saa pragtfuldt her at det kan ikke beskrives. I har det vel godt legemlig og Økonomisk. Ja, vi haaber jo paa snarlig Gensyn alle sammen og det varer forhaabentlig ikke saa længe skriv saa snart du kan og maa men du skal ikke sende noget da jeg har alt. Du gemmer vel Tobak.

Mange Hilsner til Jer alle

Harry

Afsender Harry Hansen, Sverige, til Silvia Hansen. Dateret 5. maj 1945

Kære alle 4
Nu vil jeg skrive et par Ord til jer i har jo ikke hørt fra mig siden jeg var i Frøslev — det kunde jeg forstaa på Oluf Hansens Søster — jeg havde ellers skrevet nogle Kort men de er vel forsvunden Undervejs, men vi slap jo da fra Tyskland i sidste Øjeblik. Heroppe har vi det knebelgodt. Ja, jeg ligger på Sygehuset i Øjeblikket, de har taget min Blindtarm saa det varer jo nok 14 Dage a 3 Uger inden jeg er hjemme jeg længes jo ellers forfærdeligt efter Jer, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det var jo en forfærdelig Tid den i Tyskland og Gudskelov man slap fra det med Livet. Hvordan klarer I den ellers Økonomisk, det har jo heller ikke været det bare sjov. Du kan hilse lille Karl og sige ham Tak det er ham der har solgt os alle, – det saa vi Beviser for på Husmandsskolen. Kan du huske hende Fru Rasmussen henne fra Nr. 28, hun beklagede sig over at Sønnen blev beskyldt for at være Stikker. Han ER Stikker, han stod nemlig ude paa Skolen den Aften vi kom derud. Det bliver dejligt at komme hjem og holde Pinse i Fred og Ro. Hvordan gaar det i Haven, kan du faa Øllet til at slaa til. — Det gaar vel vores egen Have ordner Skovfogeden, det havde jeg jo aftalt med ham eller det er maaske Peter Andersen der passer den. Hvad siger Fru Borgermann dog til hele den Historie. Du er vel paa Auktionen endnu. Vil du huske at Bestille Tørv ved Vognmand Rask, ham der kommer i Haven med Grus — du kan spørge Sørensen hvor han bor, saa er vi nemlig sikker paa at faa nogen og dem han havde sidste Sommer var baade gode og billige. Hvordan gaar det, har I spist Grisene ?. Jeg er nemlig helt syg for et Stykke stegt Flæsk, – det har jeg ikke faaet siden jeg blev taget fra Odense. Blev du ikke overrasket da du fik Hilsen fra Mig gennem Hansen fra Falk og Frk. Hansen — det var helt tilfældigt jeg stod ved Vinduet og gloede i Odense efter en eller anden kendt, saa kommer hun og spørger om der var nogen fra Odense og saa kom Snakken jo i Gang.
Nu til Slut 1000 Kys og Hilsen til jer 4
Skriv saa hurtigt du kan.

Henriksen, Orla

Afsender Orla Henriksen, Dahlhausen (Tyskland), til Børge Henriksen. Dateret 27. august 1944

Kære Børge, Erik und, Ella!
Først og fremmest vil jeg ønske dig alt godt med de små.
Ja, sådan fik jeg det brev, som jeg har vendt så længe, og det er jeg meget glad for. Mange tak for de 2 pakkeforsendelser jeg fik. Fra pakkeforsendelsen med toiletsagers fik jeg alt, ikke alt fra den anden, men det jeg fik, er jeg glad for, det var endnu en lille mundlugt hjemmefra. Nye hænder og lugt af forretning. Jeg har ikke Odense. Jeg har det godt og haaber du har det godt. Holder Ella sig sund. Ja, så jeg er meget glad for dette svar.
Orla

Afsender Orla Henriksen, Bochum (Tyskland) til Børge Henriksen. Dateret den 28. februar 1945

Endelig fik jeg Tilladelse til at skrive hjem. Det er ogsaa længe siden I har hørt fra mig. Jeg haaber, at i alle er raske. Jeg selv har det godt. Jeg er ikke længere i Dahlhausen, men i Fængsel i Bochum. Jeg kom her i november og laa hele Maaneden af Difteri paa Lazarettet og fik Indsprøjtningen, men saa har jeg alllerede længe været rask. Nu har vi overstaaet Julen og Nytaar og saa vil jeg ønske jer alle et godt Nytaar. Den 9. Dec. Fik jeg 2 pakker fra Røde Kors, dem Takker jeg ogsaa for. I et Par Dage har vi levet højt, siden har vi ingen Pakker faaet fra Røde Kors. Hvorledes gaar det med Arbejdet hjemme. Har i lavet noget om: Du skriver Tante, om jeg har Klæder, ja det faar vi i Fængslet og jeg har udbedret (repareret) min strikkede bluse. Hvorledes gaar det min lille Nevø, er han snart blevet en stor Karl. Ja nu er det snart Paaske og jeg ønsker jer alle en god Paaske. Da jeg ikke hel ved hvornaar jeg igen maa skrive, beder jeg jer ikke at sende flere breve.

Johansen, Charles Børge

Fra Charles Børge Johansen til Edith. Den 20. juni 1940, Camp Vernet, Frankrig.

My dear Edith.
I sincerely hope You are well and by good health. I am in France and do not say any more. Wil You remember me to my parents and all friends. I am coming home as Soon as possible.
Your Charles

Fra Charles Børge Johansen til Helene. Den 23. januar 1944, Odense.

Kære Helene,

Lige et Par Ord for at fortælle Dem, at Edith har fået det overstået, og det hele forløb godt, nu kan De jo prøve at se, om De kan gætte, hvad det blev. Edith kom på Sygehuset Natten til søndag den 8.1., og mandag den 10. Kl. 13:40 fik hun 2 Piger på knapt 5 pund Stykket. Ja, De blev nok lidt forbavset, men det er rigtig nok, og de har det godt alle 3, de er endnu ude på Sygehuset, men jeg venter dem hjem inden så længe. De små har tabt sig lidt, for Edith har ikke noget Mad til dem, så de bliver født op ved flaske. Og de kommer ikke hjem, før de er oppe på Fødselsvægt, og der mangler ca. 100 gram på dem begge endnu, og så er den ene blevet lidt Forkølet, så der går nok 8 Dage endnu inden de kommer hjem. Nu ikke mere denne Gang, men jeg skulle hilse mange Gang fra Edith og spørge Dem om, hvornår De kommer over og besøger os og Ungerne. Edith skriver til Dem så snart hun kommer hjem fra Sygehuset.

De bedste Hilsner til Dem

Johansen

Østerbæksvej 5

Madsen, Ernst Peter Sofus

Afsender Ernst Peter Sofus Madsen, Frøslevlejren, til Edith Madsen. Dateret 25. september 1944

Kære alle.
Forhåbentligt er I kommet hjem og har det godt. Pas godt på børnene, Edith, og sørg for at hente rationeringskort. Betal sygekasse, livsforsikring. (på modsat side af Vindegade som Sygekassen) Giv fru Jacobsen penge til lys og gas Eller tage det med godt humør. Det samme vi her. Vi har det godt. Vi er raske og faar sund og god kost. Vil du ikke, saa snart du kan, sende følgende: Et billede af jer alle fire. Røgelse, tag hvad du kan skaffe, 1 pk. Tændstikker, barbersager, 1 håndklæde, 2 sæt undertøj, (lange benklæder) 4 sorte skjorteknapper, et par bukseknapper, 1 skobørste, og sort skosværte, 1 halstørklæde, 10 stk. Lommetørklæder, den bog der ligger i skrivebordet i uopskåret stand. Tag bare en kuffert og pak det hele i, men ikke levnedsmidler, kun frugt. I pakken skal der ligges en indholdsfortegnelse, men ikke breve, skal sendes for sig selv og ikke mere end 400gr. Brevet maa indeholde private forhold og kun 20 linjer. Lås ikke kufferten, men bind en mærkeseddel med overståede adresse og interneringsforsendelse. Breve sendes herfra igen om en uge. Hæv bare penge i banken. Bind en snor uden om kufferten, saa den ikke springer op. Send lige en pullover. Send brev efter kufferten.
Hilsen til alle og hav det godt.

Afsender Ernst Peter Sofus Madsen, Koncentrationslejren Buchenwald, til Edith Madsen. Dateret 3. december 1944

Kære Edit og børn.
Jeg takker dig for pakken som jeg har fået gennem Røde Kors. Jeg haaber at i alle er friske og sunde. Jeg haaber snart at komme hjem og haaber det maa ske før jul. Skulede jeg ikke komme hjem til jul ønsker jeg eder alle en glædelig jul og hilsen dig og børnene
Ernst.

Afsender Ernst Peter Sofus Madsen, Fangelejren Stalag IV B Mühlberg, til Edith Madsen. Dateret 18. januar 1945

Kære Edith, Gurli, Inger og Gerda.
Hermed atter en lille hilsen fra Far. Det har hidtil skortet lidt paa efterberetning fra mig. Saa det lader til at hjælpe nu. Som du jo nok har opdaget, er vi kommet i en anden lejr, og her faar vi nu lov til at skrive 4 gange om maaneden. Du kan jo nok finde ud af, at du skal skrive paa den anden side og vende brevet og sende det samme igen. Jeg siger mange tak for julepakken. Den kom dagen efter, jeg skrev sidst i god behold. Den var kærkommen. Jeg er ellers ved godt humør og haaber i er det samme. Her kniber det med at holde min gamle vægt, 63 kg. Nu lægtes jeg forfærdelig efter at være sammen med jer alle igen. Den dag ser vi frem til med længsel. Hvorledes mon du ellers klarer det hele? Du er pludselig kommet til at stå paa egne ben med det hele, men jeg haaber du klare det på den bedste måde. Samtidig hermed kommer modtager du nok et kort til paaklædning, saa du kan sende en ekstar pakke. Send barberkost, svære strømper, kam, sytraad. strikkede handsker store hvide, ski hue, vaskepulver, søde sager, smaakager, og andet brød. Pak det godt ind i en papkasse, læg en seddel i pakken.
Kærlig Hilsen til jer alle. Far

Afsender Ernst Peter Sofus Madsen, Fangelejren Stalag IV B Mühlberg, til Edith Madsen. Dateret 4. februar 1945

Kære lille mor. Mange tak for dit julebrev, som jeg først modtog i gaar. Det var dejligt at høre fra jer og især, naar i alle har det godt. Du spørger, hvorfor ikke har hørt fra mig, Se, i Buchenwald laa Busekist-Petersen og jeg paa sygehuset og vi blev snydt hver gang de andre skrev og det hjalp ikke noget at gøre vrøvl. Det første brev jeg skrev, var vist nok fra først i december. Jeg maatte desværre have en anden til at skrive, da jeg lå med 41 [i feber] jeg har i alt ligget paa sygehuset i 9 uger i Buchenwald, skarlagensfeber, rosen, dysenteri, og her i lejren har jeg forsat med operation under den ene ben (?), diarre og for øjeblikket lungebetændelse, men jeg er vist snart over det. Nu har du vist faaet sygdom nok denne gang, men det skal I Ikke gaa og tænke paa; jeg er ved godt humør og det skal I andre også være. Ja du kan tro jeg kan se børnene løbe omkring. Kunne vi bare snart være sammen igen? Disse pakkebreve ved jeg nu slet ikke, hvordan de skal bruges, Der skal vel nok en særlig tilladelse til. Jeg har hørt noget om at tøjpakker og tæpper kan sendes gennem Røde Kors.

Din kærligste hilsner til jer alle fra Far 

Afsender Ernst Peter Sofus Madsen, Fangelejren Stalag IV B Mühlberg, til Edith Madsen. 26. februar 1945

Kære Edith og børn.
Først skal du have tak for de sidste breve. Du skriver at det er brev nr. 6 men 4 og 5 har vi ikke set noget til her. Jeg er snart rask igen og skal til at lære at gaa. Jeg ved ikke om brevet her naar hjem ingen fødselsdagene, men ellers hjerteligt tillykke med dagen herfra.
Far

Pedersen, Arne Harald

Afsender Arne Harald Pedersen, Frøslevlejren, til Lise Pedersen. Den 23. september 1944.

Min kære lille kone!
Jeg er havnet i Interneringslejren ved Frøslev, hvortil jeg ankom torsdag middag. Du har det forhaabelig godt og du maa i hvert fald se at holde modet oppe, vi haaber begge, at vi snart maa være sammen igen. Med Hensyn til det økonomiske Forhold, gaar det jo nok, hvis du henvender dig i Diskontokassen kan du faa nogle Penge. Du kommer saa ellers indtil videre til at holde dig til dine Forældre. Naar du har modtaget det Brev, saa send straks et Telegram til mine Forældre og send dem et Brev. De er jo sikkert noget urolige. Du kommer til at sende mig noget Undertøj, Skjorter, tykke Sokker, Pyjamas, et Frottehaandklæde og Toiletsager. Jeg vil ogsaa gerne have noget at ryge paa. Cigaretter og Tobak. Der maa ikke være noget Brev i Pakken, men den skal indeholde en Fortegnelse over, hvad den indeholder. Pakke og Brev sendes efter Adressen, som staar anført øverst paa Brevet. Hvis Pakken bliver paategnet ”Internerings Forsendelse”, bliver den forsendt Gratis og det gaar hurtigere. Brevet maa kun være paa 20 linjer. Der maa ikke sendes levnedsmidler og lignende. Der er bestemte Regler for, hvor til der maa skrives, og hvis du ikke hører fra mig inden den 29 ds. maa dette være dit Fødselsdagsbrev, og jeg sender de hjerteligste Lykønskninger. Hils hele Familien Venner og Bekendte. Jeg har det godt, og du min kære Pige sendes de kærligste Hilsner
din mand.

Afsender Arne Harald Petersen, koncentrationslejren Buchenwald, til Lise Pedersen. Den 15. oktober 1944.

Jeg har det meget godt og er sund. Mange tak for pakkerne, da jeg kom imod Røde Kors. Jeg er nødt til at få breve og pakker. Brevene skal skrives på tysk, og pakker sendes mod Røde Kors. Jeg håber at få et brev fra hende hurtigt og høre, at du elsker alt i denne verden. Du har mange valgmuligheder på apoteket. – Du skal sende barberblade i pakkerne til mig. Hilsen til mine forældre og resten af familien. Jeg ønsker dig de hjerteligste hilsner min kære kone.

Afsender Arne Harald Petersen, koncentrationslejren Buchenwald, til Lise Pedersen. Den 11. november 1944.

Opholdet her har været lidt længere, men alt slutter. Mit forår er helt glansfuldt, og jeg er også sund, så alt skal gå godt. Du min kære kone er sandsynligvis også sund og ved godt humør – med solen ser vi begge frem til den dag, vi kan se hinanden igen. Ingen af os har. Vil du tro, at vi fejrer vores 1. års bryllupsdag på denne måde. Jeg har modtaget Røde Kors-pakkerne, men hvis du får sagen Sendes i min pakke, så send min Gummisko. Jeg håber meget, at I alle lever godt, og jeg er meget glad for at se min gode Kære kone. Kærlighed til dig og hele familien.
Din Arne

Lise Pedersen til Arne Harald Petersen, koncentrationslejren Buchenwald. Den 25. november 1944. Brevet aldrig sendt, da Arne Harald Petersen døde 15. november 1944.

Til Politibetjent Arne Harald Pedersen
Min kære Mand! Mange Tak for Brevet jeg blev meget glad for at høre fra dig, og at du har det godt. Hjertelig til lykke med din Fødselsdag jeg modtog Brevet den Dag, jeg har købt en mørkeblå Cotten Coat, og haaber du kan lide den, de havde ingen Lys og mente ikke de fik flere Cotten Coat. Jeg købte et Slips, som du skulde haft faaet vor Bryllupsdag. Den Dag jeg fik Brev fra dig fra Frøslev blev jeg saa glad og købte et Par Sko, som Fødselsdagsgave fra dig. Dine Forældre og Søskende har det godt de er flinke til at skrive til mig og jeg skriver ogsaa tit til dem. jeg savner dig meget og tænker meget paa dig. Fru Raymond Andersen og jeg taler af og til sammen om jer og jeg har besøgt Fru Raymond et Par Aftener. Jeg blev glad for at høre at du har modtaget Pakken som jeg sendte gennem Røde Kors, jeg vilde have sendt din Frakke, men den vejede for meget saa jeg maatte nøjes med at sende din Herrevest. En Aften var jeg hos Chr. Jensen og Fru og sov der om Natten, jeg har ogsaa besøgt Lene og Christian og var der til næste Morgen. 28. oktober gjorde vi Status paa Apoteket til Kl. 22, jeg havde Bibs med hjemme at sove, vi mødtes Søndag igen fra Kl 8-12 saa spiste vi Frokost hos Apotekeren. Søndag Formiddag tilbringer jeg ellers gerne i vort Hjem, om Eftermiddagen gaar jeg Tur med Mor og Far. Jeg har sendt et tykt varmt uldent Tæppe til Røde Kors, det vil blive sendt til dig, hvis det bliver nødvendigt. Jeg ville hente dit Tøj, som du har hos Skrædderen, men jeg kan ikke huske hvor det er vil du skrive det til mig. Lille Lise har ikke glemt dig; den første Tid var hun paa Altanen for at vinke Farvel til dig og kunde ikke forstaa du ikke kom, hver Gang jeg kommer hjem, spørger hun efter dig. Ivy og hendes Mor var i Gaar inde paa Apoteket at hilse paa mig jeg skulde hilse dig; Ivy venter en Arving i Februar, du og jeg skal til Faaborg at besøge dem naa du kommer hjem.
Jeg skal hilse dig fra dine og mine Forældre og den øvrige Familie og fra alle vore Venner og Bekendte.

Petersen, Christian Marius

Afsender Christian Marius Petersen, Sachsenhausen, til datteren Marie. Dateret 9. januar 1944

Kære Børn
I skal ingen Sorger have paa mine Vegne, jeg er rask og glad. Jeg beder jer sende mig Undertøj, Strømper, Handsker, Lommetørklæder, og Barbersager. I maa skrive til mig paa Tysk og jeg længes efter en Hilsen fra jer. Angaaende Forsendensen af mine Klæder maa I spørge paa Posthuset. Jeg maa modtage Levnedsmidler fra jer.
Min hjerteligste Hilsner til jer alle derhjemme især Svend og Anna.
Jeres kære Fader

Afsender Christian Marius Petersen, Sachsenhausen, til datteren Marie. Dateret 23. januar 1944

Kære Børn
Jeg har længselsfuldt ventet at høre, hvordan det gaar jer, om i er samlet.
Der ligger en Kvittering fra Kreditforeningen som maa betales med 60 Kr., men i kan gaa ud paa Socialkontoret angaaende disse Penge. Ligesaa med Prebens konfirmation Bring ogsaa det i Orden med Prebens lærekontrakt. Naar I skriver til mig saa skriv kun tysk. Med Hensyn til Forsendelse af Madvarer, saa skriv til Varediktoratet København.
Venlig Hilsen til alle derhjemme og især Svend og Anna
fra mig

Afsender Christian Marius Petersen, Sachsenhausen, til datteren Marie.

Kære børn.
Jeg venter på et brev fra dig og lever selv og har det godt. Jeg kan godt lide at høre, hvordan du har det. Jeg modtog penge i dag. Hvis det er muligt for dig, kan jeg modtage pakker med dagligvarer? (…) kun at skrive på tysk. Mange hilsner til hele familien og speciel til Svend og Anna. Din far
Christian Pedersen

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk