Undervisningsforløb

Eleverne skal blandt andet arbejde med offerbegrebet (nazismens ofre) og besættelsestidens mange dilemmaer. I Odense blev der i sommeren 2021 lagt 10 såkaldte snublesten for ofrene for nazismen. Men hvornår er man offer for nazismen?
Med undervisningsmaterialet ønsker vi at styrke elevernes kompetencer inden for kildearbejde og historiebrug. Målet er, at eleverne skal bruge kilder til at søge viden om besættelsestiden. Materialet kredser især om den lille historie i den store historie, og vi kommer helt tæt på nogle af nazismens ofre.
Det er håbet, at eleverne senere selv får lyst til at udforske historien gennem brug af historiske kilder, som blandt findes i hjemmesidens kildebank.
Eleverne skal inddrages i en debat om, hvorfor historie er vigtig for en by som Odense, og hvilke begivenheder i byens historie, der har størst betydning for deres liv i dag. Det handler om styrkelse af elevernes historiebevidsthed og historiebrug.
Besættelsestidensofre.dk er bygget op om 48 biografier over personer, der alle efter tyske kunstner Günter Demnig, manden bag det internationale snublestensprojekt, var ofre for nazismen. De 48 personer er alle knyttet til Odense, men deres historier trækker perspektiver til Danmarkshistorien.
Undervisningsmaterialet er delt på i to cases, nemlig 1) før, under og efter Augustoprøret 1943 og 2) den jødiske familie Metz’ skæbne. Materialet indeholder en introduktion, præsentation af kilder og arbejdsspørgsmål og -øvelser samt forslag til undervisningsforløb.

Augustoprøret

Begivenhederne før, under og efter Augustoprøret 1943

Augustoprøret

Lærervejledning og undervisningsmateriale
Klik her

Familien Metz

Den jødiske familie Metz' skæbne (til 9. klasse)

Familien Metz

Lærervejledning og undervisningsmateriale
Klik her

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk