Orla Henriksens gravsten
Gravsten over Orla Henriksen (1925-45) på Assistens Kirkegård. Niels Holmgaard fot.

Gravsten over Orla Henriksen, Assistens Kirkegård

Litra E, 96-97

Orla Henriksen (1925-1945) var født i Odense. Han var medlem af en borgerlig modstandsgruppe, der den 23. marts 1943 udøvede sabotage mod eksercerhuset ved Odense Kaserne. Bygningen blev brugt af tyskerne som garage. Efter aktionen blev flere af gruppens medlemmer nødt til at gå under jorden. Den 18. juni 1943 blev Orla Henriksen arresteret af det danske politi og overført til Vestre Fængsel – først den danske afdeling, så den tyske. Derefter overførtes han til forskellige tyske tugthuse. Han døde i Bochum den 27. marts 1945.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk