Tyske grave på Assistens Kirkegård
Tyske grave på Assistens Kirkegård. Niels Holmgaard fot.

Tyske grave på Assistens Kirkegård

Tysk gravsten på Assistens Kirkegård
Tysk gravsten på Assistens Kirkegård. Claus Thøgersen fot.

Den 24. marts 1945 blev de første tyske soldater begravet på Assistens Kirkegård i Odense. Få dage senere skete den første begravelse af tyske flygtninge. Frem til den 20. januar 1947 blev i alt 356 tyske flygtninge og 263 tyske soldater begravet her.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk