Ruth Nebel

Ruth Nebel

Født: 2.8.1919 i Berlin.

Død: 28.9.1944 i Theresienstadt.

Bopæl: Buchwaldsgade 38.

Ruth Nebel var tysk jøde og kom til Fyn i 1939 som landbrugselev. Mens hun var i Danmark, blev hun gift med Gerhard Gustav Nebel, som også var tysk jøde. Både Ruth og Gerhard Nebel blev taget under “jødeaktionen” og deporteret til ghettoen Theresienstadt. Her afgik Ruth ved den 28.9.1944 som følge af dysenteri

Biografi

Ruth Nebel var tysk jøde, født i Berlin i 1919 og hed oprindeligt Ruth Bertha Ascher. Hun var blandt de 1.000-1.500 unge tyske jøder, som i perioden 1933-1939 fik midlertidig arbejdstilladelse i Danmark som husholdnings- og landvæsenselever. Det var meningen, at de unge skulle have en uddannelse med det formål senere at rejse til Palæstina. Krigen og den tyske besættelse af Danmark umuliggjorde imidlertid at udvandre til Palæstina. Ruth Nebel kom til Danmark i 1939. Første gang, hun er registreret i Odense Kommune, er i september 1941, da hun boede i Kochsgade 43 og var beskæftiget som husassistent. Kort tid efter flyttede hun til Steinsgade 3. Et halvt år senere, i april 1942, blev hun gift med den otte år ældre Gerhard Gustav Nebel, som var tysk jøde og var kommet til Danmark som landvæsenselev. På daværende tidspunkt boede han i Rikkesminde i Dalum, hvor det må formodes, at parret boede sammen i de første måneder af ægteskabet. I november 1942 flyttede de imidlertid til Skibhusvej 42, og i september 1943 fik de en lejlighed i Buchwaldsgade 38. Det skulle vise sig at blive deres sidste fælles hjem i Odense. For en måned senere, den 2.10.1943, bankede Gestapo på døren og arresterede dem. Tyskerne havde iværksat jødeaktionen – arrestationen af jøderne i Danmark. Ruth og Gerhard Gustav Nebel blev sammen med 468 andre jøder i Danmark deporteret til ghettoen Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet. Efter knap et års ophold i ghettoen blev Ruth syg, og den 28.9.1944 døde hun med stærke smerter og dysenteri, blot 25 år gammel. Gerhard Gustav Nebel overlevede opholdet og blev i april 1945 bragt til Sverige med De Hvide Busser. I sommeren 1945 flyttede han tilbage til Buchwaldsgade, hvor han boede i knap tre år, inden han i april 1948 udvandrede til USA. Han døde i 1995.       

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk