Intet portræt

Ruth Nebel

Født: 2.8.1919 i Berlin.

Død: 28.9.1944 i Theresienstadt.

Bopæl: Buchwaldsgade 38.

Ruth Nebel blev sammen med sin mand, Gerhard Gustav Nebel, arresteret af Gestapo den 2.10.1943 i forbindelse med ”jødeaktionen”.  Via Vestre Skole og Kolding blev de sammen med andre arresterede jøder fra Fyn og Jylland deporteret til Theresienstadt. Den 28.9.1944 afgik Ruth Nebel ved døden som følge af dysenteri.

Biografi

Ruth Nebel var tysk jøde, født i Berlin i 1919 og hed oprindeligt Ruth Bertha Sara Ascher. Hun var blandt de 1.000-1.500 unge tyske jøder, som i perioden 1933-1939 fik midlertidig arbejdstilladelse i Danmark som husholdnings- og landvæsenselever. Det var meningen, at de unge skulle have en uddannelse med det formål senere at rejse til Palæstina. Krigen og den tyske besættelse af Danmark umuliggjorde imidlertid at udvandre til Palæstina. Det vides ikke præcist, hvornår hun kom til Danmark, blot at det var kort før den tyske besættelse af Danmark. Hun er registreret som værende dameskrædder. Første gang, hun er registreret i Odense Kommune, er i september 1941, da hun boede i Kochsgade 43 og var beskæftiget som husassistent. Kort tid efter flyttede hun til Steinsgade 3. I slutningen af februar 1942 blev hun gift med den otte år ældre Gerhard Gustav Nebel, som var tysk jøde og stammede fra Neumarkt i Schlesien i det nuværende sydvestlige Polen. Han var ligesom Ruth kommet til Danmark kort før den tyske besættelse og arbejdede som landbrugselev. På daværende tidspunkt boede han i Rikkesminde i Dalum, hvor det må formodes, at parret boede sammen i de første måneder af ægteskabet. I november 1942 flyttede de imidlertid til Skibhusvej 42, og i september 1943 fik de en lejlighed i Buchwaldsgade 38. Det skulle vise sig at blive deres sidste fælles hjem i Odense. For en måned senere, den 2.10.1943, bankede Gestapo på døren og arresterede dem. Tyskerne havde iværksat jødeaktionen – arrestationen af jøderne i Danmark. Ruth og Gerhard Gustav Nebel blev sammen med 468 andre jøder i Danmark deporteret til ghettoen Theresienstadt i det nuværende Tjekkiet. Efter knap et års ophold i ghettoen blev Ruth syg, og den 28.9.1944 døde hun med stærke smerter og dysenteri, blot 25 år gammel. Gerhard Gustav Nebel overlevede opholdet og blev i april 1945 bragt til Sverige med De Hvide Busser. I sommeren 1945 flyttede han tilbage til Buchwaldsgade, hvor han boede i knap tre år. I marts 1948 blev han gift på ny med en kvinde fra Faaborg. Måneden efter udvandrede parret til USA. Gerhard Gustav Nebel døde den 25. februar 2004. 

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk