Rasmus Marius Nykvist.

Rasmus Marius Nykvist

Født: 27.10.1882 i Ubberud.

Død: 17.8.1944 i Odense.

Bopæl: Juelsgade 31.

Møbelfabrikant og medlem af Dansk Samling, Rasmus Marius Nykvist, blev om morgenen den 17.8.1944 anholdt på sin bopæl og transporteret i bil mod Husmandsskolen. Under transporten blev han skudt og blev siden begravet i hemmelighed på det militære øvelsesterræn ved Seden Strand. Liget blev først fundet igen i september 1945.

Biografi

Rasmus Marius Nykvist stammede fra Ubberud uden for Odense og var en driftig erhvervsmand inden for møbelbranchen. I 1923 indtrådte han i aktieselskabet Odense Stolefabrik som administrerende direktør, og 10 år senere overtog han virksomheden og ændrede navnet til Odense Stole- og Møbelfabrik. I årene herefter gennemgik fabrikken adskillige forbedringer og moderniseringer.
Nykvist var medlem af det højreorienterede parti Dansk Samling, der allerede fra foråret 1942 blev involveret i egentligt illegalt arbejde. Mange af partiets medlemmer var sammen med kommunisterne pionererne i den danske modstandsbevægelse. Det vides dog ikke, om Nykvist blev involveret i illegalt arbejde – og i givet fald i hvilket omfang.
Men det er ret sandsynligt, at hans medlemskab af partiet har bidraget til, at han kom i tyskernes søgelys og blev udpeget som clearingoffer.
Den præcise årsag til, hvorfor Petergruppen iværksatte en aktion i Odense på dette tidspunkt, er ikke mulig at fastslå, men noget tyder på, at clearingdrabet var hævn for, at den odenseanske modstandsbevægelse nogle dage forinden havde skudt kørelærer og meddeler for Gestapo, Hans Christian Hansen. I hvert fald erklærede Wolfgang Söhnlein efter krigen til dansk politi, at ”der næppe [kunne] være tvivl om, at Nykvist måtte undgælde for dette drab”.
Söhnleins tidligere kollega, Gestapoleder Kurt Guttmann, tilføjede, at Petergruppens leder, Otto Schwerdt, nogle dage inden drabet var kommet til Husmandsskolen og havde sagt, at ”der skulle skydes en eller anden”, og Schwerdt fandt derefter i A-Kartei Nykvist og konsul Haustrup. Efterfølgende ankom to medlemmer fra Petergruppen, og de blev sat på opgaven med at skyde en af de to. Det lykkedes imidlertid ikke.
Den 16.8.1944 ankom chefen for Det tyske sikkerhedspoliti i Danmark, Otto von Bovensiepen, til Husmandsskolen. Da han fik at vide, at det ikke var lykkedes at gennemføre aktionen, blev han meget vred og meddelte, at så måtte det gøres på den måde, at Nykvist blev anholdt og derefter ”skudt under flugtforsøg” eller fordi ”han gjorde modstand under anholdelsen”.
Dermed brød Bovensiepen med grundprincipperne for den tyske ”modterror”, idet rationalet var, at terroren skulle udføres anonymt af Petergruppen og uden at gøre aktiv brug af de lokale Gestapo-folk.
Guttmann parerede ordrer og udtog to af sine folk til at gennemføre anholdelsen sammen med to af Petergruppens folk, danskeren Henning Brøndum og tyskeren Otto Wagner.
Tidligt om morgenen kørte de fire mænd ud til Juelsgade 31 og anholdt Rasmus Marius Nykvist. Under transporten blev han skudt, og ved ankomsten til Husmandsskolen blev liget placeret i garagen. Rasmus Marius Nykvist blev dagen efter begravet af tyskerne i hemmelighed på det militære øvelsesterræn ved Seden Strand, og liget blev først fundet igen under en eftersøgning i september 1945.
Drabet på Nykvist udløste fra morgenstunden den 18.8.1944 en 24 timers generalstrejke i Odense.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk