Fyens Stiftstidendes bygning på Gråbrødre Plads efter tysk terror den 26. maj 1944.

Fyens Stiftstidendes bygning på Gråbrødre Plads efter tysk terror den 26. maj 1944.

Under 2. verdenskrig blev Danmark ikke som andre europæiske lande udsat for voldsomme kollektive repressalier såsom gidseltagninger, massehenrettelser, afbrændinger af byer og deportationer af mindre samfund.
Til gengæld blev Danmark udsat for en ganske særlig form for tysk terror – nemlig den såkaldte ”modterror”, hvor modstandsbevægelsens sabotager og likvideringer blev besvaret i form af anonyme bombesprængninger og drab.
På grund af den danske modstandsbevægelses drab og overfald på tyske soldater i kølvandet på Augustopgøret i 1943 forlangte Hitler ”modterror” indført i Danmark.
I stedet for gidselnedskydninger, som Hitler blot mente skaffede modstandsbevægelsen martyrer, forlangte han anonyme drab på modstandskampens ”åndelige bagmænd”.
Det resulterede i den tyske modterror, hvis begyndelse traditionelt bliver fastsat til et møde den 30. december 1943 i Hitlers daværende hovedkvarter i Østpreussen, Ulveskansen. Det første offer for modterroren var den kendte præst, digter m.m., Kaj Munk, der blev myrdet den 4. januar 1944,
Gruppen, der stod bag hovedparten af terrorhandlingerne, gik under navnet Petergruppen. Den blev i begyndelsen ledet af Otto Schwerdt, som havde dæknavnet Peter Schäfer, deraf navnet Petergruppen, og den bestod af både tyske og danske SS-folk.
Frem til kapitulationen udførte Petergruppen over 90 drab og snesevis af bombesprængninger, og fra oktober 1944 til februar 1945 lavede gruppen også attentater mod passagertog i Jylland, hvorunder mere end 20 danskere blev dræbt og mange såret.
Nedskydningerne af ofrene blev betegnet som clearingdrab, og dermed blev det signaleret, at drabene var gengæld (eller afregning) for modstandsbevægelsens likvideringer og sabotager. Bombesprængningerne blev af den danske befolkning betegnet som ”schalburgtager”, fordi man fejlagtigt troede, at det var det danske, nazistiske Schalburgkorpset, som stod bag sprængningerne. Der var dog den sandhed i det, at flere af Petergruppens danske medlemmer blev rekrutteret fra dette korps.
Ofrene og målene for den tyske modterror blev i reglen udvalgt fra København af inderkredsen omkring Otto Bovensiepen i det tyske sikkerhedspoliti og afstemt med den rigsbefuldmægtigede Werner Best. Ofrene blev efter Kaj Munk-drabet i stigende omfang ukendte danskere, idet udvælgelseskriteriet primært blev geografisk: Blev en tysker skudt ned i Odense, myrdede tyskerne en fremtrædende odenseaner til gengæld.
I løbet af 1944 blev udvælgelsen af terrormålene mere decentral, hvorfor cheferne for de regionale Gestapo-hovedkvarterer, f.eks. på Husmandsskolen i Odense, blev draget ind i modterroren.
Allerede i december 1943 var den lokale Gestapoleder, Kurt Guttmann, blevet beordret til at oprette to kartoteker – ”A. og B. Kartei”. I ”A. Kartei” skulle der optages personer fra hele Fyn, som kunne betegnes som ”personligheder”, og som på den ene eller anden måde måtte formodes at stå modstandsbevægelsen nær. I ”B. Kartei” blev optaget personer, som kunne betegnes som indflydelsesrige. Efter at Guttmann havde udarbejdet kartotekerne i januar 1944, blev genparter sendt til ledelsen i København. Over 50 personer opført i disse kartoteker.
Meningen med at oprette kartotekerne var oprindeligt, at i tilfælde af invasion skulle de anførte personer anholdes, og nogle af dem sendes videre til Tyskland. Kartotekerne kom imidlertid til at fungere som terroremner for Petergruppen.
I foråret 1944 blev Odenses Gestapoleder af Otto Bovensiepen beordret til at stille kartotekerne til rådighed for Petergruppen, når den kom til Fyn for at udføre drab. Desuden blev ”A. og B. Kartei” supplereret med lister over bombemål, der var inddelt i fire kategorier: Fabriksvirksomheder, forretninger (herunder bladhuse), hoteller og restauranter. Kartotekerne og listerne blev opbevaret i en boks, hvortil kun Guttmann havde nøgle
I Odense stod Petergruppen bag 14 drab, seks drabsforsøg og 27 bombesprængninger i løbet af blot 13 måneder.
Det første attentat fandt sted den 3. marts 1944, hvor Petergruppen efter et mislykket drabsforsøg på adjunkt Niels Foged på Aarestrupvej udførte et bombeattentat mod politistationen. Reservebetjent Charles Børge Johansen blev dræbt under attentatet og en kollega blev såret.
Petergruppen var yderligere 13 gange i Odense for at udføre terror. Blandt andet stod gruppen bag sprængningen af Odinstårnet den 14. december 1944, og i februar 1945 udførte gruppen en af besættelsens mest brutale aktioner, som kostede syv mennesker livet, mens store dele af Odense midtby blev bombesprængt.

Tidslinje

Modterroren indføres

Starten af 1944: Efter ordre fra Hitler indføres den såkaldte ”modterror”. Det er et forsøg på at bekæmpe sabotage og andre modstandsaktiviteter ved at slå så hårdt tilbage mod civilbefolkningen, så den vender sig mod modstandsbevægelserne. Sabotage mod tyske interesser bliver besvaret med sabotage mod virksomheder eller institutioner. Drab på tyske soldater besvares med drab på civile (gerne kendte mennesker).
Starten af 1944

Attentat mod politistationen

3. marts 1944: Som hævn for et stikkerdrab begået af modstandsbevægelsen udføres et bombeattentat mod politistationen. Politibetjent Charles Børge Johansen dør efterfølgende af sine kvæstelser (Billede: Rådhuset med politistationen efter attentatet. Stedet hvor bomben gik af er markeret med "a", Stadsarkivet)..
3. marts 1944

Drabet på N.H. Hein

26. maj 1944: Kl.11 bliver trælasthandler N.H. Hein clearingdræbt på sit kontor i Østergade 60 (Stadsarkivet).
26. maj 1944

Drabet på Rasmus Erasmi Hansen

11. juli 1944: Lingerifabrikant Rasmus Erasmi Hansen bliver clearingdræbt i sit hjem i Kongensgade 9 (Billede: tyske soldater foran Kongensgade 7 og 9 under besættelsen, Stadsarkivet).
11. juli 1944

Drabet på Rasmus Marius Nykvist

17. august 1944: Møbelfabrikant Rasmus Marius Nykvist bliver clearingdræbt i sit hjem, Juelsgade 31, som hævn for et stikkerdrab.
17. august 1944

Drabet på Ulrich Dircks

9. november 1944: Provisor ved Svaneapoteket Ulrich Dircks bliver clearingdræbt i sit hjem, Bangs Alle 7, Fruens Bøge.
9. november 1944

Drabet på Bent von Müllen

29. december 1944: Skuespiller Bent von Müllen bliver clearingdræbt ud for Odense teater som hævn for et mordforsøg på en ansat ved Gestapo.
29. december 1944

Drabet på Valdemar Petersen

19. februar 1945: Elektroinstallatør Valdemar Petersen bliver clearingdræbt i sin forretning på Middelfartvej 55 (Billede: Middelfartvej set mod vest 1943, Ditlev Jensen fot., Stadsarkivet)..
19. februar 1945

Mange drab

20. februar 1945: kl. 6 om morgenen bliver fire læger ved lægeboligen nær Odense Sygehus clearingdræbt og ved syvtiden bliver konsul G. Christgau clearingdræbt i sin villa på Hunderupvej 220. Samme dag bliver også løjtnant Vagn Tang clearingdræbt i sit hjem i Gyldenløvesgade (Billede: Lægeboligerne i Kløvervænget, Stadsarkivet).
20. februar 1945

Drabet på Einer Nielsen

20. april 1945: Bladhandler Einer Nielsen bliver clearingdræbt i sin kiosk på hjørnet af Kongensgade og Vestre stationsvej (Billede: Krydset Kongensgade/Rugårdsvej/Østre Stationsvej/Vestre Stationsvej april 1945, Stadsarkivet).
20. april 1945

Drabet på Helge Henningsen

4. maj 1945: Den 16-årige Helge Henningsen samles op i Odense og dræbes i Erholm Skoven. Samme aften lyder frihedsbudskabet.
4. maj 1945

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk