Niels Harald Hein

Niels Harald Hein

Født: 31.8.1890 i København.

Død: 26.5.1944 i Odense.

Bopæl: Küstervænget 6.

Trælasthandler Niels Harald Hein blev den 26.5.1944 skudt på sit kontor i Østergade af medlemmer af Petergruppen. Han blev dræbt som gengældelse for en likvidering, som den odenseanske modstandsbevægelse havde gennemført få dage forinden. Hein var i forvejen opført i det såkaldte A-Kartei hos Det tyske sikkerhedspoliti, som blev benyttet til at finde emner til Petergruppens drab.

Biografi

Niels Harald Hein var ud af en købmandsfamilie og havde stået i lære i købmandsforretningen L.N. Elsass’ Sønner i Frederikssund. Efter læretiden blev han i 1910 ansat i købmandsforretningen Otto Hee’s Eftf. Vordingborg. Arbejdet blev afbrudt i 1912 af militærtjeneste. I november samme år fortsatte Hein sin videreuddannelse i Rødby hos Firmaet J.E. Hansen, der knap to år senere blev afstået til A/S Rødby Trælasthandel, hvor han fortsatte en kort tid, inden han i 1915 under 1. verdenskrig blev indkaldt til sikringsstyrken. Senere blev det også til et ansættelsesforhold hos trælasthandlen C.F. Müllers Eftf. I Kolding.

Det var omkring dette tidspunkt, at Hein mødte sin kommende hustru, Olga, som arbejdede i en boghandel. De blev gift i 1917 og flyttede til Århus, hvor de i 1921 fik deres første datter. I disse år var Hein ansat i A/S Trælast- og Jernhandel i Horsens. Et par år senere flyttede de til Odense og købte hus i Billesgade 22, og N.H. Hein startede i august 1923 et trælastfirma i Østergade 56-60. I 1926 fik parret deres anden datter. Trælastfirmaet gik strygende, og i 1935 flyttede familien til Küstervænget 6, et hus som N.H. Hein selv havde ladet bygge.

Hein blev beskrevet som en ”dygtig, solid, pålidelig og trofast” mand, der besad vide handelsinteresser i ind- og udland. Han var agtet af forretningsforbindelser og venner. Under besættelsen indtog Hein en tyskfjendtlig holdning. Og efter befrielsen under retsopgøret kom det frem, at en dansk såkaldt Vertrauensmann, som havde forsynet besættelsesmagten med stemningsindberetninger, havde fortalt tyskerne, at Hein var tyskfjendtlig. Denne indberetning – og måske andre lignende indberetninger – kan have været medvirkende til, at han blev opført i det såkaldte A-Kartei. Det var et kartotek over fynboer, der var kritiske over for besættelsesmagten, og som Gestapo-lederen, Kurt Guttmann, oprettede omkring årsskiftet 1943-44.

I løbet af 1944 kom kartoteket til at fungere som kartotek over terroremner, og da Petergruppen kom til Odense den 25.5.1944 for at udføre en terroraktion som gengældelse for, at modstandsbevægelsen havde likvideret en dansk Gestapo-medhjælper i Thuresensgade, blev navnet N.H.Hein fundet i A-Kartei.

Efter at Petergruppen aftenen forinden havde gennemført bombesprængninger mod Fyens Stiftstidendes bygning på Gråbrødre Plads og forretningerne C.M. Eriksen og Svend A. Andersen i Kongensgade, dukkede to medlemmer af Petergruppen op om formiddagen den 26.5.1944 på Heins kontor i Østergade og likviderede ham, mens han sad ved sit skrivebord. 

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk