Mindetavle på Odense Kaserne
Mindetavle for besættelsestidens faldne fra 6. regiment på Odense Kaserne, Sdr. Boulevard. Claus Thøgersen fot.

Mindetavle for faldne ved 6. regiment på Odense Kaserne

På tavlen står teksten:

“FALDNE AF 6. REGIMENT UNDER DANMARKS BESÆTTELSE 1940-45


MED VAABEN I HAAND ELLER UDEN VÆRGE

DE VILDE FRA UNDERGANG RIGET BJÆRGE

PAA SLÆGTENS ALTER TIL DANMARKS BOD

DE OFRED VILLIGT DET DYRE BLOD

16. BATALLIONS AARGANG 1911 SKÆNKEDE REGIMENTET DETTE MINDE”

De faldne er:

Carl Henrik Vous

Sergent ved 16. bataljon.

Dræbt den 9. april 1940 ved Hokkerup.

 

Frode P.K. Nielsen

Menig ved 4. bataljon.

Dræbt den 9. april 1940 ved Sdr. Hostrup.

 

Michael W. Jensen

Sekondløjtnant ved 4. bataljon.

Deltog i kampene ved Bjergskov. Han blev hårdt såret og blev hjemsendt. Han blev tilknyttet en nedkastningsgruppe i Års. Gruppen blev arresteret i foråret 1944 og overført til Vestre Fængsel. Michael Jensen blev dødsdømt og henrettet i Ryvangen den 23. juni 1944.

 

Karl G. Jørgensen

Menig ved 4. bataljon.

Dræbt den 9. april 1940 ved Lundtofte.

 

Poul Søgaard
Menig ved 4. bataljon.
Dræbt den 9.april 1940 ved Bredevad.

 

Louis Palle Vilhelm Rojahn Lützen
Løjtnant ved 4. bataljon.
Deltog i kampene ved grænsen den 9. april 1940. Blev hårdt såret under de voldsomme ildkampe i Odense centrum den 5. maj 1945, hvor han ikke selv deltog. Han afgik ved døden den14. maj 1945.

 

Kristian Ulrich Hansen
Menig ved 4. bataljon.
Indkaldt som værnepligtig i 1942. Blev aktiv i modstandsbevægelsen blandt andet med våbenmodtagelser. Blev i København tilknyttet Holger Danske. I 1943 blev han tilknyttet Flemming Juncker, der satte ham til at genopbygge modtageapparatet. Kristian Ulrich Hansen blev arresteret af Gestapo den 27. februar 1944. Han blev henrettet i Ryvangen den 23. juni 1944.

 

Bjarne Christian Poulsen
Menig ved 5. bataljon
Dræbt den 9.april 1940 ved Bjergskov.

 

Holger Nyhuus Kristoffersen
Holger Kristoffersen blev født i Odense og gennemførte sin skolegang på Mulernes Legatskole. Han aftjente sin værnepligt ved 4. bataljon. Han blev ansat ved Københavns Politi i 1939. Han var medstifter af en militærgruppe med tilknytning til Holger Danske. Da gruppen blev revet op, gik Holger Kristoffersen under jorden, men hans skjulested blev afsløret, da en stikker aflyttede en telefonsamtale mellem Holger Kristoffersen og kroejeren på Snekkersten Kro. Holger Kristoffersen blev dræbt ved Snekkersten Station den 10. august 1944.

 

Svend Aage Jensen
Menig ved 16. bataljon.

 

Peder J. Andersen
Menig ved 4. bataljon.
Dræbt den 9. april 1940 ved Bredevad.

 

H. C. A. Severinsen
Menig ved 5. bataljon.
Var reservepolitibetjent. Var ansat ved kystbevogtningen ved Hellerup. Blev arresteret den 19. september 1944 og deporteret til Tyskland. Han afgik ved døde den 11. juli 1945 af sygdomme, han havde pådraget sig under opholdet i Tyskland.

 

Arne P. Christensen
A.P. Christensen stammede fra Falsled. Han var værnepligtig. Den 29. august 1943 blev han og en anden vagt ramt af håndgranater og beskudt på tæt hold. A.P. Christensen blev hårdt såret og døde umiddelbart efter.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk