Mindesten for Ejnar Agerholm i Klosterhaven
Mindesten for Ejnar Agerholm (1906-1945). Niels Holmgaard fot.

Mindesten for Ejnar Agerholm, Klosterhaven

Ejnar Agerholm (1906-1945) var født i Nykøbing, Mors. Han aftjente sin værnepligt ved garderhusarregimentet, hvor han hjemsendtes som korporal. I 1937 blev han ansat han som politibetjent i Odense. Han overgik til kriminalpolitiet i 1942. Da politiet blev interneret i september 1944, gik Einar Agerholm under jorden. Han blev tilknyttet politiets modstandsstyrker, men blev ikke inddraget ikke i aktiv tjeneste, idet han var for kendt et ansigt i Odense. Den 5. maj 1945 blev han indkaldt til tjeneste, og blev dræbt under de voldsomme ildkampe i Odense centrum.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk