Henning Ørsberg

Henning Ørsberg

Født: 26.5.1915 på Frederiksberg.

Død: 20.2.1945 i Odense.

Bopæl: Kløvervænget 12B.

Henning Ørsberg var nyuddannet læge og var tre uger tidligere begyndt sin turnustjeneste på Odense Amts og Bys Sygehus, da han om morgenen den 20.2.1945 blev offer for et clearingdrab, udført af medlemmer af Petergruppen. Drabet var led i en stor terroraktion, hvor bl.a. yderligere tre læger blev dræbt.

Biografi

Henning Ørsberg var student fra Frederiksberg Gymnasium, og han var i sine unge dage en ivrig og dygtig tennisspiller i Københavns Boldklub (KB) og nåede i 1932 at vinde tre danmarksmesterskaber i juniorrækken.
Ørsberg valgte at studere medicin og tog afsluttende eksamen i 1941. Forinden havde han meldt sig som frivillig i Finlandskrigen 1939-40 for at hjælpe finnerne i kampen mod Sovjetunionen. De danske frivillige nåede dog aldrig at komme i kamp, før der blev indgået våbenhvile, men de blev dog dekoreret med det finske Frihedskors som tak for indsatsen.
Tilbage i Danmark og efter afslutningen på medicinstudiet havde Ørsberg en række ansættelser, bl.a. på Bispebjerg Hospital, Sindssygehospitalet i Oringe (i Vordingborg), Randers Central Sygehus’ kirurgiske afdeling og Tuberkulose-hospitalet i Aarup.
I april 1944 fik han ansættelse på medicinsk afdeling på Odense Amts og Bys Sygehus og flyttede ind i lægeboligerne på Kløvervænget 12B. Tre år tidligere var han blevet gift og var hurtigt herefter blevet far til to børn. Den førstefødte, en dreng, døde dog et par år senere. Da Ørsberg blev dræbt, ventede parret deres tredje barn, som blev født i juli 1945 – altså fem måneder efter Henning Ørsbergs død.
Det var tilsyneladende tilfældigt, at Henning Ørsberg blev valgt som clearingoffer, men det var til gengæld planlagt, at der skulle myrdes et antal læger i Odense. I besættelsesmagtens optik havde den odenseanske lægestand nemlig optrådt yderst ufordelagtigt i den forudgående tid. Få dage forinden var det lykkedes den odenseanske modstandsbevægelse at befri en kammerat, Vagn Gunness, der var under tysk bevogtning på sygehuset, efter at han var blevet hårdt såret under en likvideringsaktion i Brogade 3. Den tyske politiledelse mente, at lægerne havde hjulpet til ved befrielsesaktionen.
Petergruppens aktion i Odense var allerede planlagt før befrielsesaktionen på sygehuset, men meget tyder på, at denne begivenhed fik indflydelse på valget af clearingofre. Under retsopgøret kom det nemlig frem, at Petergruppen var kommet til Odense med en ordre fra Det tyske sikkerhedspolitis leder i Danmark, Otto von Bovensiepen, om at skyde seks-otte læger. Der blev dog ”kun” skudt fire.
At Henning Ørsberg blev valgt som clearingoffer skyldtes blot, at han boede i lægeboligerne på Kløvervænget 12B, og at det var i den ejendom, Petergruppen fandt sine ofre. Der er ikke noget, der tyder på, at gerningsmændene vidste, hvem han var eller specifikt havde valgt ham på forhånd.
Petergruppen ankom til Kløvervænget 12B tidligt om morgenen den 20.2.1945 og gik straks op på 3. sal, hvor danskeren Kaj Henning Bothildsen-Nielsen bankede på dørene og råbte, at alle skulle komme ud, da bygningen skulle sprænges i luften. Ud kom bl.a. Henning Ørsberg og to andre læger, og de blev med en pistol i ryggen beordret ned i stueetagen. På vej ned af trapperne åbnede en søvndrukken læge sin dør, og han blev derfor taget med ned sammen med de tre andre læger.
Ved indgangen blev Henning Ørsberg og de tre andre læger stillet op på en række med ansigterne mod muren. Herefter tog fire medlemmer af Petergruppen opstilling bag hver sin læge og dræbte dem ved nakkeskud.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk