Henning Magnus Adelsten Dalsgaard, farvelagt

Henning Magnus Adelsten Dalsgaard

Født: 28.2.1917.

Død: 20.2.1945 i Odense.

Bopæl: Kløvervænget 12B.

Henning Magnus Adelsten Dalsgaard var ansat som læge ved Odense Amts og Bys Sygehus og blev om morgenen den 20.2.1945 myrdet ved sit hjem på Kløvervænget 12B. Drabet blev udført af medlemmer af Petergruppen og var led i en stor terroraktion i Odense, hvor i alt syv personer blev clearingdræbt, heriblandt fire læger.

Biografi

Henning Magnus Adelsten Dalsgaard stammede fra København og var student fra Borgerdydskolen. I juni 1944 afsluttede han medicinstudiet og i november 1944 påbegyndte han sin turnustjeneste ved kirurgisk afdeling på Odense Amts og Bys Sygehus. I den forbindelse flyttede han ind i lægeboligerne på Kløvervænget 12B. Kort forinden var han blevet gift.
Dalsgaard beskrives som en ambitiøs læge, der med stor sandsynlighed kunne have opnået en doktorgrad, men i stedet blev han i en alder af blot 27 år offer for den tyske terror.
Det var tilsyneladende tilfældigt, at Henning Magnus Adelsten Dalsgaard blev valgt som clearingoffer, men det var til gengæld planlagt, at der skulle myrdes et antal læger i Odense. I besættelsesmagtens optik havde den odenseanske lægestand nemlig optrådt yderst ufordelagtigt i den forudgående tid. Få dage forinden var det lykkedes den odenseanske modstandsbevægelse at befri en kammerat, Vagn Gunness, der var under tysk bevogtning på sygehuset, efter at han var blevet hårdt såret under en likvideringsaktion i Brogade 3. Den tyske politiledelse mente, at lægerne havde hjulpet til ved befrielsesaktionen.
Petergruppens aktion i Odense var allerede planlagt før befrielsesaktionen på sygehuset, men meget tyder på, at denne begivenhed fik indflydelse på valget af clearingofre. Under retsopgøret kom det nemlig frem, at Petergruppen var kommet til Odense med en ordre fra Det tyske sikkerhedspolitis leder i Danmark, Otto von Bovensiepen, om at skyde seks-otte læger. Der blev dog ”kun” skudt fire.
At Henning Magnus Adelsten Dalsgaard blev valgt som clearingoffer skyldtes blot, at han boede i lægeboligerne på Kløvervænget 12B, og at det var i den ejendom, Petergruppen fandt sine ofre. Der er ikke noget, der tyder på, at gerningsmændene vidste, hvem han var eller specifikt havde valgt ham på forhånd.
Petergruppen ankom til Kløvervænget 12B tidligt om morgenen den 20.2.1945 og gik straks op på 3. sal, hvor danskeren Kaj Henning Bothildsen-Nielsen bankede på dørene og råbte, at alle skulle komme ud, da bygningen skulle sprænges i luften. Ud kom bl.a. Henning Magnus Adelsten Dalsgaard og to andre læger, og de blev med en pistol i ryggen beordret ned i stueetagen. På vej ned af trapperne åbnede en søvndrukken læge sin dør, og han blev derfor taget med ned sammen med de tre andre læger.
Ved indgangen blev Henning Magnus Adelsten Dalsgaard og de tre andre læger stillet op på en række med ansigterne mod muren. Herefter tog fire medlemmer af Petergruppen opstilling bag hver sin læge og dræbte dem ved nakkeskud.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk