Harry Cecil Hansen (1918-1945). Farvelagt.

Harry Cecil Hansen

Født: 17.7.1918 i Odense.

Død: 14.2.1945 i Odense.

Bopæl: Godthåbsgade 33.

Harry Cecil Hansen var tilknyttet modstandsbevægelsen og blev under en likvideringsopgave i Brogade den 14.2.1945 dræbt under en skudveksling. Efterfølgende begravede tyskerne ham i hemmelighed på det militære øvelsesterræn ved Seden Strand. Efter krigen blev han fundet og begravet på Assistens Kirkegård.

Biografi

Harry Cecil Hansen – også kendt under navnet ”Hansen Danmark”, som han yndede at præsentere sig som – havde rod i det borgerlige Odense. Han var uddannet automekaniker, tidligere sergent og medlem af Forsvarsbrødrene og KU. Desuden var han ivrig spejder og tropsfører i Det danske Spejderkorps.
Under besættelsen og frem til sin død var han ansat som mekaniker ved Post- og Telegrafvæsenet i Odense, hvor han bl.a. benyttede postvæsenets gule biler til at transportere våben. Han blev relativt tidligt (januar 1943) tilsluttet modstandsbevægelsen og var i 1945 gruppefører i 6. kompagni, 3. deling, 4. gruppe. Han var involveret i mange forskellige typer modstandsarbejde, våbentransporter, sabotager og også likvideringer.
I februar 1945 blev han sammen med sin modstandskammerat, politimanden Vagn Gunness, udpeget til at likvidere ægteparret Harkjær-Simonsen, som boede i Brogade 3. Parret var af nazistisk overbevisning, og både mand og kone var kendt for at forsyne tysk politi med oplysninger om modstandsbevægelsen.
Aktionen fandt sted den 14.2.1945. Den forløb imidlertid ikke som planlagt, idet Harkjær-Simonsens var bevæbnede og beskød de indtrængende modstandsfolk. Både Harry Cecil Hansen og Stella Harkjær-Simonsen blev dræbt på stedet, mens P.A. Harkjær-Simonsen og Vagn Gunness blev hårdt såret.
Harry Cecil Hansen blev efterfølgende af tyskerne begravet i hemmelighed på det militære øvelsesterræn ved Seden Strand. Efter befrielsen fandt man liget, og Harry Cecil Hansen fik en rigtig begravelse på Assistens Kirkegård, hvor der den 14.12.1945 blev rejst en mindesten.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk