Gunnar Carlo Nielsen

Født: 11.11.1925 i Sønderborg.

Død: 12.7.1944 i ved Geels Kro.

Bopæl: Prinsesse Maries Allé 25.

Gunnar Carlo Nielsen var maskinlærling på Odense Staalskibsværft og tilknyttet den kommunistiske Walthergruppen, hvor han ledede en sabotagegruppe. Den 12.7.1944 kom gruppen i ildkamp med Gestapo ved Geels Kro, ca. fire km nordøst for Marslev. Gunnar Carlo Nielsen blev dræbt på stedet, og efterfølgende begravede Gestapo ham i hemmelighed på det militære øvelsesterræn ved Seden Strand. Liget blev først fundet den 6.1.1946.

Biografi

Gunnar Carlo Nielsen blev født i Sønderborg og voksede op i et arbejderhjem. Hans far, Max Herman Nielsen, var smed og fik arbejde på Odense Staalskibsværft, efter at familien i 1934 var flyttet til Odense. Gunnar Carlo Nielsen kom på Bolbro Skole og blev konfirmeret i Ansgar Kirke. Efter at han var gået ud af skolen, kom han i lære som maskinlærling på Odense Staalskibsværft. Her blev han fagligt aktiv og formand for lærlingeklubben.
Odense Staalskibsværft var byens største industriarbejdsplads, og under besættelsen byggede værftet flere skibe til den tyske krigsmarine. Samtidig beskæftigede værftet relativt mange kommunister, som var blandt de første til at bekæmpe nazisterne i Danmark, og der var mange arbejdsnedlæggelser, strejker og sabotager på værftet.
Ganske sigende var det da også en sabotage mod den netop færdigbyggede, tyske minelægger, Linz, og en efterfølgende strejke, der antændte det, som vi i dag kender som Augustopgøret 1943, og som bragte samarbejdspolitikken til fald.
Gunnar Carlo Nielsen var kommunist og blev hurtigt involveret i de illegale aktiviteter på værftet. Efter samarbejdspolitikkens fald begyndte kommunisterne i efteråret 1943 at opbygge militærgrupper (M-grupperne), og Gunnar Carlo Nielsen blev indlemmet i organisationen og gjort til gruppeleder for Gruppe 15. Som gruppemedlemmer fik han fire jævnaldrende mænd, der også havde rod i arbejderklassen, men de arbejdede dog ikke på værftet.
Kommunisternes M-grupper skulle bruges til partisankrigsførelse på et senere tidspunkt, men skulle ikke indgå i den løbende sabotage. Gunnar Carlo Nielsens gruppe var i de første måneder således ikke involveret i sabotagearbejdet.
Men i begyndelsen af 1944 blev gruppen overflyttet til sabotageorganisationen under Walthergruppen. Her fungerede de blandt andet som dækningsgruppe ved mindst en likvidering, ligesom de deltog i nogle af de store sabotager i Odense og Svendborg, der fandt sted i foråret og forsommeren 1944, blandt andet mod V. Holm Jensens autoværksted på Vesterbro den 12.6.1944.
Den 11.7.1944 var gruppen taget ud til en grusgrav ved Raagelund for at øve sig i at bruge en maskinpistol. Her blev de imidlertid overrasket af en lokal nazist, hvorfor de skyndte sig væk, men i farten glemte de ladeskinnen til maskinpistolen.
Næste dag vendte de derfor tilbage til grusgraven for at hente ladeskinnen. Efter at de havde fundet den, besluttede de sig for at få lidt forfriskninger på den nærliggende Geels Kro. Det var imidlertid en dårlig beslutning, for den lokale nazist havde set dem og havde alarmeret Gestapo. Mens de unge mennesker sad og hyggede sig på kroen, bremsede en bil pludselig hårdt op uden for kroen, og bevæbnede Gestapo-folk stormede ind.
Gunnar Carlo Nielsen sprang ud ad et vindue, men i det samme blev han beskudt og ramt i hovedet af en Gestapo-betjent, der stod uden for kroen. Efterfølgende blev Gunnar Carlo Nielsen sendt med en ambulance til sygehuset, men han blev erklæret død ved ankomsten.
Liget blev imidlertid ikke udleveret til de pårørende. Fra tysk side blev det nemlig besluttet at begrave det i hemmelighed på det militære øvelsesterræn ved Seden Strand. Yderligere 13 fynboer blev i de følgende måneder begravet på tilsvarende måde på øvelsesterrænet.
Efter befrielsen blev ligene af de 13 fynboer lokaliseret og gravet op, men man fandt ikke Gunnar Carlo Nielsens lig. I september 1945 forsøgte Gunnar Carlo Nielsens far, Max Herman Nielsen, og et hold arbejdskammerater fra Odense Staalskibsværft at finde ham, men de fandt blot tre af de 13 andre.
Men i januar 1946 blev den tidligere næstkommanderende for Gestapo i Odense, Erwin Müssener, bragt til Odense, efter at han nogle måneder forinden var blevet arresteret. Han vidste, hvor Gunnar Carlo Nielsen var blevet begravet og udpegede stedet. Den 6.1.1946 blev Gunnar Carlo Nielsens lig fundet, og knap en uge senere, den 12.1.1946, blev han begravet på Assistenskirkegården i Odense.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk