Gravsten over Knud Skjold Pedersen

Gravsten over Knud Skjold Pedersen, Assistens Kirkegård

Litra UL, 393-396

Knud Skjold Pedersen (1917-1945) blev født i Odense. Han blev ansat som politibetjent i Vejle i 1940. Han var tilknyttet en militær modstandsgruppe i Vejle og deltog i modtagelse og distribution af våben. Knud Skjold Pedersen var en meget ivrig modstandsmand – så ivrig at hans gruppe fandt, at hans arbejde var til fare gruppen. Han blev fjernet fra gruppen, men forsøgte ihærdigt at blive optaget igen. Hans iver efter at blive optaget, vakte mistro blandt kammeraterne. Knud Skjold Pedersen blev anklaget for at være gået i tyskernes tjeneste, og blev den 20. april 1945 dræbt. Efter krigen fik Knud Skjold Pedersen oprejsning, og blev renset for alle anklager på trods af kammeraternes vedholdende mening om noget andet.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk