Gravsten over Hans Jørgen Andersen
Gravsten over Hans Jørgen Andersen på Dalum Kirkegård. Niels Holmgaard fot.

Gravsten over Hans Jørgen Andersen, Dalum Kirkegård

Litra K, 38-39

Hans Jørgen Andersen var født i København. Han var malerlærling. Han var tilknyttet den borgerlige modstandsgruppe, der den 23. marts 1943 udøvede sabotage mod eksercerhuset ved Odense Kaserne. Efter aktionen måtte gruppens medlemmer gå under jorden og Hans Jørgen Andersen rejste til Kalundborg for derfra at flygte til Sverige. Men han blev anholdt af det danske politi. Den 12. januar 1944 blev han overført til Vestre Fængsels tyske afdeling og idømt fire års tysk tugthus. Han blev overført til Brandenburg-Görpen, hvor han senere døde af tuberkulose. Hans urne blev overført til Danmark, og han blev bisat på Dalum Kirkegård.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk