2021-69-001

Einar Børge Madsen

Født: 15.5.1923 i Volderslev.

Død: 15.9.1944 i Odense.

Bopæl: Volderslev, Stenløse Sogn.

Einar Børge Madsen var klejnsmed og medlem af DKP. Han var tilknyttet Walthergruppen i Odense. Den 15.9.1944 druknede han i Odense Å under flugt fra en aktion i Munke Mose. Han er begravet på Stenløse Kirkegård.

Biografi

Einar Børge Madsen voksede op i Volderslev i Stenløse Sogn og gik på Stenløse Kommuneskole. Efter skoletiden uddannede han sig til klejnsmed. Som ung mand meldte han sig ind i DKP, og efter at partiet blevet illegalt i 1941, deltog han i indsamlingsarbejdet til internerede kammeraters familier og til kammerater ”under jorden”. Derudover deltog han i distributionen af det illegale blad Trods Alt.
I efteråret 1943 gik Einar Børge Madsen skridtet videre og blev tilsluttet modstandsbevægelsens væbnede del. Det skete gennem hans arbejdsplads Wittenborgs Automatfabrikker, hvor han sammen med en gruppe arbejdskammerater blev rekrutteret til en af kommunisternes militærgrupper (de såkaldte M-grupper). Arbejdskammeraterne var Bendt Holmer Jørgensen, Evald Byrsing Nielsen og Børge Watson Jensen.
I januar 1944 blev Einar Børge Madsen og hans gruppe overført til kommunisternes sabotageorganisation under Walthergruppen, eftersom der var akut mangel på mandskab. Gruppen blev involveret i adskillige sabotageaktioner og også i likvideringer. Sidstnævnte var dog psykisk hårdt for Einar Børge Madsen, og ledelsen var således på vej til at overføre ham til mindre belastende modstandsarbejde, da han pludselig på tragisk vis mistede livet.
Det skete den 15.9.1944 i forbindelse med en mislykket aktion i Munke Mose. Gruppen havde fået ordre til at fremskaffe en tysk officersuniform og var taget ned i Munke Mose, hvor man af erfaring vidste, at mange tyske soldater gik rundt med deres danske kærester.
Et forsøg på at fratage en tysk officer sin uniform førte til, at der blev affyret skud, og at der blev råbt og skreget, hvorefter det pludselig vrimlede med soldater fra alle sider.
Einar Børge Madsen og hans gruppe valgte herefter at tage flugten. De forsøgte først at komme ud ved indgangen ved Langelinie, men her bremsede en tysk bil hårdt op, hvorefter de løb tilbage til Munke Mose langs åen. Da de nåede til positionen over for Allerups Maskinfabrik (tæt ved Odense Aafarts), gik de i vandet for at komme over på den anden side. Der var ret dybt på dette sted, og man kunne ikke bunde, hvorfor de blev nødt til at svømme. Det kunne Einar Børge Madsen imidlertid ikke, og han gik til bunds og druknede.
Nogle dage senere bjergede Falcks Redningskorps efter aftale med modstandsbevægelsen liget ved slusen ved Filosofgangen.
Einar Børge Madsen blev siden begravet på Stenløse Kirkegård.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk