Christian Marius Petersen. Farvelagt.

Christian Marius Petersen

Født: 6.1.1896 i Karrebæk.

Død: 20.2.1944 i Sachsenhausen.

Bopæl: Skibhusvej 433.

Christian Marius Petersen var kommunist og blev den 8.12.1943 arresteret af Gestapo. Efter forhør på Husmandsskolen blev han deporteret til koncentrationslejren Sachsenhausen, hvor han døde den 20.2.1944.

Biografi

Christian Marius Petersen var udlært skibstømrer og arbejdede 20 år på Odense Staalskibsværft. Han var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, og under besættelsen blev han involveret i partiets illegale arbejde, hovedsageligt med distribution af illegale blade. Den 8.12.1943 blev han arresteret af tyskerne i sit hjem på Skibhusvej 433. En uges tid forinden var han ”gået under jorden”, men var taget hjem for at se til sin familie, da Gestapo pludselig bankede på døren. Nogen havde tilsyneladende angivet ham. Christian Marius Petersen blev herefter taget med til forhør på Husmandsskolen og allerede to dage efter deporteret til koncentrationslejren Sachsenhausen. Her blev han ramt af sygdom og afgik ved døden godt to måneder senere. Dødsårsagen lød på hjertestop som følge af akut nyrebetændelse.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk