Christian Fabricius Møller

Christian Fabricius Møller

Født: 29.1.1917 i København.

Død: 20.2.1945 i Odense.

Bopæl: Kløvervænget 12B.

Christian Fabricius Møller var nyuddannet læge og var tre uger tidligere begyndt sin turnustjeneste på Odense Amts og Bys Sygehus, da han om morgenen den 20.2.1945 blev offer for et clearingdrab. Drabet blev udført af medlemmer af Petergruppen og var led i en stor terroraktion i Odense, hvor syv mennesker blev dræbt, heriblandt fire læger.

Biografi

Christian Fabricius Møller var af en slægt med adskillige læger, og det lå tidligt i kortene, at han skulle læse medicin. Han stammede fra København og blev student fra Øregaard Gymnasium i 1934. Den videre uddannelse blev taget på medicinstudiet i København, og i januar 1945 fik han endelig sin medicinske embedseksamen. Han var blevet gift i 1941, og i slutningen af januar 1945 blev han far til en dreng.
Den 1.2.1945 begyndte han sin turnustjeneste på kirurgisk afdeling på Odense Amts og Bys Sygehus og fik bolig i en af lægeboligerne (lejlighed) på Kløvervænget 12B. Det blev hans skæbne, for ca. tre uger senere kom den berygtede tyske terrorgruppe, Petergruppen, til Odense for at udføre en række drab og bombesprængninger som hævn for modstandsbevægelsens sabotager og likvideringer.
Det var tilsyneladende tilfældigt, at Christian Fabricius Møller blev valgt som clearingoffer, men det var til gengæld planlagt, at der skulle myrdes et antal læger i Odense. I besættelsesmagtens optik havde den odenseanske lægestand nemlig optrådt yderst ufordelagtigt i den forudgående tid. Få dage forinden var det lykkedes den odenseanske modstandsbevægelse at befri en kammerat, Vagn Gunness, der var under tysk bevogtning på sygehuset, efter at han var blevet hårdt såret under en likvideringsaktion i Brogade 3. Den tyske politiledelse mente, at lægerne havde hjulpet til ved befrielsesaktionen.
Petergruppens aktion i Odense var allerede planlagt før befrielsesaktionen på sygehuset, men meget tyder på, at denne begivenhed fik indflydelse på valget af clearingofre. Under retsopgøret kom det nemlig frem, at Petergruppen var kommet til Odense med en ordre fra Det tyske sikkerhedspolitis leder i Danmark, Otto von Bovensiepen, om at skyde seks-otte læger. Der blev dog ”kun” skudt fire.
At Christian Fabricius Møller blev valgt som clearingoffer skyldtes blot, at han boede i lægeboligerne på Kløvervænget 12B, og at det var i den ejendom, Petergruppen fandt sine ofre. Der er ikke noget, der tyder på, at gerningsmændene vidste, hvem han var eller specifikt havde valgt ham på forhånd.
Petergruppen ankom til Kløvervænget 12B tidligt om morgenen den 20.2.1945 og gik straks op på 3. sal, hvor danskeren Kaj Henning Bothildsen-Nielsen bankede på dørene og råbte, at alle skulle komme ud, da bygningen skulle sprænges i luften. Ud kom bl.a. Christian Fabricius Møller og to andre læger, og de blev med en pistol i ryggen beordret ned i stueetagen. På vej ned af trapperne åbnede en søvndrukken læge sin dør, og han blev derfor taget med ned sammen med de tre andre læger.
Ved indgangen blev Christian Fabricius Møller og de tre andre læger stillet op på en række med ansigterne mod muren. Herefter tog fire medlemmer af Petergruppen opstilling bag hver sin læge og dræbte dem ved nakkeskud.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk