Bent von Müllen
Bent von Müllen (1914-1944).

Bent Glad von Müllen

Født: 8.5.1914 i København.

Død: 29.12.1944 i Odense.

Bopæl: Klaregade 15

Skuespiller ved Odense Teater Bent von Müllen blev om aftenen efter en forestilling kontaktet af tre mænd fra Petergruppen uden for teatret. Efter at mændene havde fået bekræftet, at der var tale om Bent von Müllen, skød den ene af dem ham i hovedet, og der blev affyret yderligere tre skud, hvorefter de mændene forsvandt. Bent von Müllen blev dræbt som clearingoffer. 

Biografi

Bent Glad von Müllen var kunstner og nåede at være engageret ved Odense Teater i næsten halvandet år, inden han på brutal vis blev skudt ned foran sin arbejdsplads. Hans far var pianist Christian Kai von Müllen, og moren var Julie Albertine Nathalie, født Glad.
Bent von Müllen var oprindelig maler og tegner og blev uddannet på Kunsthåndværkerskolen 1932-35 og tilbragte flere år med studier i Italien og Frankrig i anden halvdel af 1930’erne. Han udstillede på Grønningen 1939 og 1945 (mindeudstilling), Statens Museum for Kunst 1940-41 og med en separatudstilling i Vagn Winkels Kunsthandel 1940 (sammen med Ib Schmedes).
I begyndelsen af 1940’erne skiftede han kunstnerisk spor og begyndte at læse til skuespiller hos John Price, Henrik Bentzon og Jon Iversen. Han fik sin debut på teatret den 3.9.1942 på Frederiksberg Teater som Lucentio i Trold kan tæmmes.
Bent von Müllen blev videreuddannet på Odense Teaters elevskole og var fra august 1943 til sin død ansat ved Odense Teater, hvor han under teaterdirektør Helge Rungwalds ledelse nåede at have flere store roller.
Inden sin død boede Bent von Müllen i Klaregade 15 og var ved sin død forlovet med en ung kvindelig musikpædagog. Han beskrives som en sympatisk og følsom kunster, der var vellidt af alle.
Hans sidste optræden ved Odense Teater var den 29.12.1944, hvor han spillede den bedragne søløjtnant i stykket 30 års henstand.
Det brutale drab på Bent von Müllen var gengældelse for en stikkerlikvidering, som den odenseanske modstandsbevægelse havde foretaget omkring julen 1944 ved Fyens Forum. Petergruppens ledelse i København havde derefter besluttet, at stikkerlikvideringen skulle gengældes med et clearingdrab på en skuespiller ved Odense Teater. Via fjernskriver blev gruppens afdeling i Kolding beordret til Odense for at skyde enten Arne Ole David eller Bent von Müllen. Efter drøftelse med lederen af Sicherheitsdienst (SD) på Husmandsskolen, Wolfgang Söhnlein, blev det besluttet at dræbe von Müllen, eftersom Arne Ole David ikke var i byens på dette tidspunkt. Petergruppens folk fra Kolding, Poul Lensing og danskerne Robert Lund, Kaj Henning Bothildsen Nielsen og Ib Nedermark Hansen, vidste ikke, hvordan von Müllen så ud og blev derfor nødt til at gå ned på teatret og hente et program, hvor han var afbildet.
Efter forestillingen om aftenen stillede de sig op og ventede i nærheden af personaleudgangen. Da von Müllen dukkede op, forlangte de at se hans legitimationskort, og da de fik vished for, at der var tale om Bent von Müllen, skød de ham i hovedet og affyrede yderligere tre skud. Herefter forsvandt de tre terrorister gennem Kongens Have og tog til Husmandsskolen, hvor de via fjernskriver meddelte ledelsen i København, at drabet var gennemført.
Bent von Müllen blev begravet på Vedbæk Kirkegård. Efter krigen blev der sat en mindeplade og buste op i teatrets tilskuerfoyer, og von Müllens forældre stiftede et legat i sønnens navn.

Historiens Hus

Odense Kommune
Stadsarkivet

Klosterbakken 2
5000 Odense C

Tlf: 65 51 10 30

Historienshus@odense.dk